CLB

Wat is het CLB?

De school waar uw zoon/dochter is ingeschreven wordt begeleid door hetĀ Centrum voor Leerlingenbegeleiding Mandel en Leie.

Waarvoor kunt u bij het centrum voor leerlingenbegeleiding terecht?
Het CLB ondersteunt ouders, leerlingen en school op vlak van:

 • Leren en studeren, bijvoorbeeld door het geven van advies bij leermoeilijkheden, bij leren leren, …
 • Onderwijsloopbaan, bijvoorbeeld door het geven van advies bij het maken van de juiste studiekeuze, …
 • Preventieve gezondheidszorg, bijvoorbeeld via medisch onderzoek, via het toedienen van vaccinaties, door het geven van advies over gezonde leefgewoontes, …
 • Psychologische en sociale begeleiding bij sociale en emotionele problemen van leerlingen

Een aantal van onze opdrachten hebben een verplicht karakter. Dit is het geval voor de medischeĀ onderzoeken, de maatregelen tegen het verspreiden van bepaalde besmettelijke ziektes en voor de begeleiding van leerplichtproblemen.

Het CLB heeft tenslotte een rol bij het informeren van ouders, leerlingen en school over het Vlaams onderwijsaanbod, over de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt en over de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

De begeleiding door het CLB is kosteloos.

Openingsuren en verlofregeling

Maandag 8u30 – 12u00 13u00 – 16u30
Dinsdag 8u30 – 12u00 13u00 – 16u30
Woensdag 8u30 – 12u00 13u00 – 16u30
Donderdag 8u30 – 12u00 13u00 – 16u30
Vrijdag 8u30 – 12u00 13u00 – 16u30

Op afspraak kan u ook na 16.30 uur bij ons terecht.

Ons centrum is gesloten tijdens:

 • De Kerstvakantie van 22/12/2014 tot 2/01/2015
  (De hoofdzetel is te bereiken op maandag 22/12/2014 en op dinsdag 30/12/2014)
 • De Paasvakantie van 6/04/2015 tot 17/04/2015
 • De Zomervakantie van 15 juli tot 15 augustus 2015

Hoe kan u ons bereiken?

Het CLB-team dat de school begeleidt is gevestigd in de hoofdzetel van ons CLB, Burgemeester Nolfstraat 11, 8500 Kortrijk.

U kunt zich met uw vragen richten tot:

 • Mevr. Kirby Roelens, psycho-pedagogisch werker
 • Mevr. Sarah Maxy, maatschappelijk assistent
 • Mevr. Katrien Maes, paramedisch werker
 • Mevr. Hilde Roose, arts

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer: 056 22 56 61
Ons e-mailadres: clb.kortrijk@g-o.be
Meer informatie over onze werking vindt u op onze website: www.clbkortrijk.be

Folder CLB - voorkant Folder CLB - achterkant